Fler kristna lockar hit påven

index

Sverige börjar uppenbarligen komma in i den stora världen. Vi har blivit relevanta att göra ett besök i även för högt uppsatta kyrkliga företrädare, konstaterar Viktor Aldrin, som forskar i religionsvetenskap vid Lunds universitet.

Antalet katoliker har vuxit, men också andra kristna grupper har blivit större. Även Katolska kyrkans biskop i Sverige, Anders Arborelius, tror att detta gör att Sverige blivit ett mindre perifert land i katolska ögon än tidigare.

click here to watch the clip

 

– Sverige har blivit ett centrum för de förföljda kristna grupperna från Mellanöstern, säger han.

Den stora bredden av olika kristna inriktningar som samarbetar med varandra gör den ekumeniska situationen här unik och intressant just nu, anser Arborelius.

Tack och uppmuntran

Påve Franciskus endagsbesök den 31 oktober i Lund kan också, åtminstone delvis, ses som “tack och uppmuntran” för en generös invandrings- och flyktingpolitik, menar han.

– Jag vet genom samtal jag haft med påven att han uppskattar Sveriges öppenhet för invandring och flyktingar. Han kanske också vill ge oss lite uppmuntran och tack för det.

Sverige har samtidigt många ickereligiösa medborgare och det kan också vara en lockande utmaning för en påve, menar Viktor Aldrin.

– Katolska kyrkan har haft en kampanj för att försöka återta mark som är förlorad. Då har man sett Sverige som ett exotiskt land med massor av människor som inte är kristna, en yta för att missionera på, säger han.

Mötet i Lund samarrangeras av Vatikanen och Lutherska världsförbundet för att uppmärksamma 500-årsminnet av reformationen. Det kommer dels att hållas ett symposium, dels en gudstjänst i Lunds domkyrka.

Viktig symbolhandling

Dessutom hoppas arrangörerna att kunna få till ett påveframträdande i någon större lokal i Malmö för att så många som möjligt ska få en chans att kunna möta honom.

– Att påven kommer hit och träffar dem visar att han respekterar att det är tufft att vara katolik i Sverige. För katoliker är det en väldigt viktig symbolhandling, säger Viktor Aldrin.

1538809_1014541461941509_555177147306598489_n

Advertisements